#00a89c
1
0
29

Medi ambient

Gran part del territori municipal està inclòs dins la Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) "Serra d'Espadà", espai especialment protegit a l'abric de la Xarxa Natura 2000.

Localització.

El curs mitjà del riu Palància és un espai protegit inclòs dins la Xarxa Natura 2000, sota la denominació de "Lloc d'Interès Comunitari" (LIC). No debades, un dels plaers que ofereix Soneja és el passeig per la ribera d'aquest riu, tota la qual es troba flanquejada de grans àlbers. Passejar per ella és trobar-se acompanyat amb el constant murmuri de les aigües…

Catàleg d'Arbrat d'Interès Local de la vila de Soneja: aprovat per acord plenari de data 27/05/2009, de conformitat amb l'establit en l'article 6 de l'Ordenança Municipal de Protecció d'Arbrat d'Interès Local de Soneja (aprovada en data 25/11/2008) i amb l'establit en els articles 6, 7 i 8 de la Llei 4/2006, de 19 de maig, de la Generalitat, de…

  1. Parc municipal: 10 000 m2 de zona enjardinada, amb gran varietat d'arbres, plantes i zones d'esplai, així com un riu artificial que travessa el parc.
  2. Font de San Juan: primera font d'aigua corrent potable amb què Soneja va comptar, inaugurada el dia de Sant Joan de l'any 1891. Encara hui rep les aigües procedents de la deu del Minguet.
  3. Plaça d'España…

Ecoparc del Consorci de Residus (Àrea de Gestió 2): 610 264 069, www.consorcipalanciabelcaire.com


Tipologia de residus:

  • Enderrocs
  • Paper i cartó
  • Fusta
  • Restes de poda
  • Mobles
  • Aparells elèctrics i electrònics
  • Tot tipus d'oli usat (de llar,…